Międzynarodowy kurs National Certificate in Strenght & Conditioning

Intensywne czterodniowe szkolenie EPI 2 NCSC - z zakresu przygotowania motorycznego. Dziś pierwszy dzień. Pierwszy rząd zajęty let's go ;) !!!